Dary na rzecz uchodźców z Ukrainy

W piątek 04.03.2022r. zakończyliśmy zbiórkę darów na rzecz uchodźców z Ukrainy. Wszystkie zebrane rzeczy zostały już przekazane parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie. Państwa hojność przekroczyła nasze oczekiwania za co serdecznie dziękujemy.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa