Kategoria: Przedszkole

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców zgodnie z §12 ust. 1…