Klasy I-III wzięły udział w akcji ,, Paczka dla seniora,,.  Każda klasa przygotowała paczkę dla starszej osoby.  Serca dzieci i rodziców były bardzo hojne o czym świadczą zdjęcia.

W dniu 21 grudnia dzięki życzliwości Diecezjalnej Caritas paczki zostały dostarczone do mieszkań seniorów.  Towarzyszyło temu wiele emocji, wzruszeń i podziękowań.  Obdarowane osoby bardzo prosiły, aby w ich imieniu bardzo podziękować dzieciom i rodzicom, a także Dyrekcji szkoły za wielkie serce i przygotowane paczki co w ich imieniu czyni s. Elżbieta.