Smutna wiadomość

“W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

Z głębokim żalem informujemy o śmierci ucznia naszej szkoły Mateusza Buchwalda.
Rodzinie, przyjaciołom, kolegom i koleżankom zmarłego ucznia składamy najszczersze kondolencje.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa