Akademia Lubella

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjnym Akademii Lubella. Na lekcjach przyrody i biologii w ramach tego projektu były realizowane lekcje odnośnie zdrowego odżywiania, przygotowania prostych, zdrowych i wartościowych posiłków. Takie zajęcia są bardzo lubiane przez uczniów. Są też okazją do ich integracji oraz atrakcyjną formą zdobywania wiedzy.

nauczycielka przyrody i biologii: Joanna Stelmaszyk-Subzda

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa