22 listopada – Dzień Błękitny/Niebieski

W poniedziałek , 22 listopada wspólnie z UNICEF uczniowie naszej szkoły będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym dniu odbędą się prelekcje i pogadanki poświęcone Konwencji o prawach dziecka, uczniowie wykonają prace plastyczne.

Solidaryzując się z międzynarodową społecznością UNICEF oraz aby szczególnie uczcić ten dzień, w poniedziałek wszyscy przychodzimy ubrani w stroje błękitne/ niebieskie.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa