W dniu dzisiejszym, odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowaniu I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „KOLOROWE OKNO NA MOJE MIASTO – ZABYTKI SAKRALNE  – WITRAŻ. Konkurs objęty był honorowym patronatem: Wojewody Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie witrażu, płaskiej pracy plastycznej, przedstawiającego zabytek, miejsce o charakterze sakralnym.      

Konkurs trwał od 1 lutego do 20 marca 2024 r. i był przeznaczony dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas 4-5 oraz uczniów klas 6-8.

Na konkurs wpłynęło 80 prac plastycznych – witraży z 27 szkół. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, uczniowie wykazali się kreatywnością przy wykonaniu swoich prac, różnorodnością w doborze tematów oraz starannością i  precyzją świadczą o wysokich umiejętnościach zgłoszonych uczestników.

Przyznano 12 nagród, za I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień. Nagrody w konkursie ufundowała Szkoła Podstawowe nr 11 tzn., Rada Rodziców, a Laureatowi I miejsca, w każdej kategorii wiekowej, nagrodę ufundował Zachodniopomorski Kurator Oświaty.