„Zbieraj 5-tki” – rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski zakończyły akcję:

„Zbieraj 5-tki”

Przypominamy, że klasa, która w okresie od 1 marca do 31 marca otrzymała najwięcej ocen bardzo dobrych otrzyma od swojego wychowawcy (każdy uczeń w klasie), 20 pkt z zachowania z katalogu konkursy/zawody:

klasy 4-5 – sprawdziła Pani Wioletta Świetlik-Czupryńska
klasy 6-7 – sprawdził Pan Paweł Łubian
klasy 8 – sprawdziła Pani Julita Kawecka-Typek

Wygraną klasą jest 6c, która otrzymała 340 piątek w miesiącu marcu. Gratulujemy !!!

Opiekun SKW – p. Julita Kawecka-Typek
Pomoc przy wolontariacie – p. Paweł Łubian
Opiekun SU – p. Wioletta Świetlik-Czupryńska

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize