Zajęcia pozalekcyjne

Ze względu na konieczność zachowania rygoru sanitarnego, wszystkie zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021 zostają zawieszone do odwołania.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa