Świetlica

KLASY 1-3
ul. Dubois 38

PLAN PRACY ŚWIETLICY OD 25.05.2020r.

KLASY 4-8
ul. Emilii Plater 20

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach, zajęcia świetlicowe
dla klas 4-8 zostają zawieszone do odwołania.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa