Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Zuzanna Prusiewicz
Zastępca: Konrad Bułka
Sekretarz: Julia Jaśkowiak

Klasy 8: Weronika Wrona, Oliwier Rosicki, Mariusz Stańczuk.
Klasy 7: Konrad Bułka, Zuzanna Prusiewicz, Stanisław Sahajdak, Maxwell Broll.
Klasy 6: Kinga Majewska, Gabriela Brych, Zuzanna Męcel, Karolina Krzysztofik, Alicja Chmura, Krzysztof Bułka.
Klasy 5: Daria Smolińska, Maja Mroczkowska, Julia Jaśkowiak, Maja Antolak, Weronika Wójcik.
Klasy 4: Amelia Kowalska, Gabriela Kiman, Cyprian Puciłowski.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 im UNICEF-u w Szczecinie uczestniczą w spotkaniach SU, organizują pracę swoich klas w ramach akcji SU, odpowiadają za porządek w stołówce i na korytarzach, występują z prośbami oraz propozycjami swoich klas do Przewodniczącego. Reprezentując klasę oraz szkołę, dbają o przestrzeganie regulaminu, stosowne zachowanie się i bezpieczeństwo.

Fotorelacja z wybranych akcji, które zostały zainspirowane i przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020 przez SU w naszej szkole:

Dokumenty:
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa