Rada Rodziców

ROK 2020/2021

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł od rodziny.

Wpłaty można dokonać

  1. Osobiście u przewodniczącej RR Pani Jadwigi Żurawik na dyżurze, który ma w trakcie zebrań w szkole.
  2. Przekazanie wpłaty skarbnikowi klasowemu, w czasie dyżurów RR  lub przez sekretariat w zaklejonej kopercie ( na kopercie należy napisać: imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz informacje: składka na Radę Rodziców).
  3. Wpłaty można kierować przelewem bezpośrednio na nr konta bankowego:
    31 1240 3813 1111 0011 0206 2972

Skład Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021:

PRZEWODNICZĄCY RR – p. Jadwiga Żurawik tel. 602 747574 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RR – p. Mariusz Wrzesiński tel. 570080320

SKARBNIK RR-  p. Małgorzata Matlak tel. 509 890 846

SEKRETARZ – p. Marta Pakulska

Komisja rewizyjna: p. Mirena Tondryk i p. Agnieszka Pieczyńska

Przedstawiciele do obsługi konta bankowego RR: p. Jadwiga Żurawik i p. Małgorzata Matlak

Dokumenty:
Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdania:
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2020/2021
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2019/2020
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2018/2019
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2017/2018
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2016/2017

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize