„Podaruj Oldze kasztany”

Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają wszystkich uczniów do aktywnego włączenia się do tej akcji:

I Ty możesz pomóc zgromadzić środki na sfinansowanie terapii chodu na lokomacie.

Z B I E R A J  K A S Z T A N Y
Akcja trwa do 23.10. 2020r.

Kasztany muszą być bez zielonych łupinek ( i raczej takie są). Zebrane przechowaj, a następnego dnia dostarcz do pokoju nauczycielskiego.

Przynieść je należy w pudełku np. po butach lub workach po ziemniakach i cebuli, w workach na śmieci lub torbach na zakupy. Nie zapomnij umieścić kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, tak aby można było Tobie wpisać punkty do zachowania.

PLAKAT REKLAMUJĄCY AKCJĘ

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa