Opłaty za obiady

Plan płatności za obiady:

Płatności za obiady za miesiąc czerwiec będą przyjmowane w godz. 8:00 – 13:00 w terminie 23.05 – 27.05.2022r. w kwocie 75,00 zł ( 15 dni x 5,00zł).

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa