Opłaty za obiady

Plan płatności za obiady:

Za listopad płatność w terminie 23-29.10.2020 r. kwota 100 zł

Za grudzień płatność w terminie 23-27.11.2020 r. kwota 80 zł

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa