Opłaty za obiady

Plan płatności za obiady:

Obiady styczniowe:  Kwota wynosi 80 zł (16 dni x 5 zł). Termin płatności 03.01.2022r. – 07.01.2022r. w godz. 8.00-13.00 w kasie szkoły przy ul. Emilii Plater 20.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa