Nabór – Odziały Przedszkolne


Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101523

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022.
(załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r.)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa