Nabór do SP11

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć oddziały sportowe:

w poziomie klas I, profil:
PIŁKA NOŻNA/ ŻEGLARSTWO

w poziomie klas IV, profil:
KOSZYKÓWKA
PIŁKA NOŻNA/ ŻEGLARSTWO

szczegóły w załącznikach:


Ważne dokumenty:
Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego.
Obwody szkół podstawowych 01.09.2021r.

Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/Info/89172

Jak zapisać dziecko do klasy I ? – poradnik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2021/2022.
(załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r.)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa