Kalendarz 2020/2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

14.10.2020 r.
25 – 27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty (klasy I-III zajęcia świetlicowe, dni wolne dla uczniów kl. IV – VII)
04.06.2021 r.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize