Kalendarz 2021/2022

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

14.10.2021r. – zajęcia opiekuńcze, opieka świetlicowa
15.10.2021r. – opieka świetlicowa dla uczniów klas I-III
12.11.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
24 – 26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty (klasy I-III zajęcia świetlicowe, dni wolne dla uczniów kl. IV – VII)
17.06.2022 r.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa