Jadłospis

W okresie zamknięcia szkoły, stołówka nie wydaje posiłków. Jadłospis zostanie opublikowany we wrześniu 2020r.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa