Informacja dot. rekrutacji do kl. I

Uwaga, Rodzice!

29 czerwca 2020 roku na drzwiach szkoły przy ul. Dubois 38 została wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Przypisanie przyjętych dzieci do konkretnych klas nastąpi w późniejszym terminie, prosimy śledzić stronę internetową szkoły.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize