Egzamin ósmoklasisty 2022r.

Procedury bezpieczeństwa

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24-26 maja 2022 r. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego z matematyką, a 26 maja z językiem obcym nowożytnym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 13 czerwca do 15 czerwca 2022 r. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

W roku szkolnym 2020/2021 po analizie przesłanych do MEN opinii wprowadzono zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych, m.in.

  1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
  2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
  3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Warto wiedzieć:
Egzaminy ósmoklasisty w 2021r.
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – informacja z dnia 19.12.2020r.
INFORMATORY O EGZAMINACH – 2020/2021
Zmiana arkuszy egzaminacyjnych w 2021r.
Dostosowania – egzamin ósmoklasisty


Egzamin ósmoklasisty (filmy):
Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne:
https://youtu.be/Gs8tIeUMjmk
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.):
https://youtu.be/FjXFIL3ojPc
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.):
https://youtu.be/4bNzHcdKnvk
Egzamin ósmoklasisty z matematyki:
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego:
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHna rok szkolny 2021/2022

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa