Dzień Otwarty Szkoły

Dla bezpieczeństwa osób odwiedzających, pracowników i uczniów szkoły, podczas dnia otwartego obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni oraz noszenia maseczek zakrywających nos i usta.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa