Kategoria: Przedszkole

Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice!
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
  2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

  1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
  2. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,
  3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  4. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  5. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  6. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  7. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Załączniki:
POTWIERDZENIE WOLI – wzór
Instrukcja potwierdzanie woli

NABÓR DO KLASY ŻEGLARSKIEJ 2021/2022

NABÓR DO KLASY ŻEGLARSKIEJ 2021/2022

Jeżeli nie chcesz dłużej patrzeć na wodę tylko z perspektywy brzegu, jeżeli chcesz przeżyć swoje lata szkolne ciekawiej i z przygodami, jeżeli nie boisz się ryzyka w granicach rozsądku, jeżeli chcesz nauczyć się kochać słońce i wiatr – to właśnie do Ciebie adresowane są poniższe słowa.

Co daje żeglarstwo ?
– daje pokorę i otwartość wobec ludzi,
– uczy  współpracy i myślenia o innych,
– uczy myślenia, analizowania i planowania,
– wyrabia samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdrową rywalizację, dokładność, wyobraźnię,
– nabywa się pokory wobec przyrody.

Kiedy zacząć naukę żeglowania?
Warto zacząć szkolenie  jak najwcześniej, wykorzystując  u dzieci wrodzoną umiejętności do naśladowania.

Jak i na czym uczymy żeglarstwa?
W I klasie pływamy na łódkach klasy Optymist, która jest idealna dla najmłodszych. Korzystamy ze sprzętu Centrum Żeglarskiego, gdzie odbywa się nauka (wrzesień , październik, kwiecień, maj, czerwiec – zajęcia na wodzie; listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – zajęcia specjalistyczne: teoria, konkursy , basen).
Pozwalamy  dzieciom się bawić.  Żeglujemy podczas słabego wiatru. Stosując stałą nienachalną asekurację pozwalamy samodzielnie sterować i podejmować decyzje, by dzieci  mogły poczuć dumę z posiadanej umiejętności.

Żeglarstwo to emocjonujący i porządny sport.
Oto powody, dla których  zachęcam do zapisania dziecka do klasy żeglarskiej 😊

Nabór do klasy 1 i 4 piłkarskiej

Nabór do klasy 1 i 4 piłkarskiej

Nasza Szkoła poprzez klasy o profilu piłkarskim stwarza uczniom optymalne warunki do łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań. Mają bezpośredni wpływ na zdrowie, kształtują postawy prozdrowotne i proekologiczne. W klasie sportowej realizowany jest rozszerzony program zajęć sportowych. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej,  równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy I i IV szkoły podstawowej. Uczniom zapewniamy udział w turniejach, zawodach, zgrupowaniach sportowych, opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, możliwość połączenia pasji z rozwojem intelektualnym.

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został przesunięty. Wnioski o przyjęcie możecie Państwo składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegają również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize