Autor: Bartłomiej Piwowarski

Wyróżnienie dla nauczycieli SP11

Wyróżnienie dla nauczycieli SP11

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej  nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało, aż 5 pracowników naszej szkoły, są to:

 • Pani dyrektor Małgorzata Nermend,
 • Pani Monika Butrymowska,
 • Pani Jolanta Winiecka,
 • Pani Elżbieta Błaszczyk- Kubielska,
 • Pani Maria Święcka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Dzień Edukacji Narodowej tj. 14.10.2020r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( KN art.74 ).

Tego dnia przewidziana jest wyłącznie opieka świetlicowa dla uczniów klas 1-3 (budynek przy ul. Dubois 38), których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w domu.

Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.
Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online. 

Głos poparcia można oddać poprzez stronę:

https://bialoczerwona.www.gov.pl

Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. 

„Podaruj Oldze kasztany”

„Podaruj Oldze kasztany”

Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają wszystkich uczniów do aktywnego włączenia się do tej akcji:

I Ty możesz pomóc zgromadzić środki na sfinansowanie terapii chodu na lokomacie.

Z B I E R A J  K A S Z T A N Y
Akcja trwa do 23.10. 2020r.

Kasztany muszą być bez zielonych łupinek ( i raczej takie są). Zebrane przechowaj, a następnego dnia dostarcz do pokoju nauczycielskiego.

Przynieść je należy w pudełku np. po butach lub workach po ziemniakach i cebuli, w workach na śmieci lub torbach na zakupy. Nie zapomnij umieścić kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, tak aby można było Tobie wpisać punkty do zachowania.

PLAKAT REKLAMUJĄCY AKCJĘ

Konkurs chemiczno-plastyczny

Konkurs chemiczno-plastyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-plastycznym (konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej).

„Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest ożywienie poprzez prace plastyczne (dopuszczone są różne techniki oraz formaty wykonania prac) dokonań i wizerunku naukowca.

 1. Konkurs ma na celu przedstawienie postaci lub dokonań sławnych ludzi. Pierwsza edycja konkursu ma za zadanie przybliżyć postać i osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie.
 2. Uczestnika konkursu należy zgłosić do 12.10.2020r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl skan/zdjęcie podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)

UWAGA !
Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

 1. Jury konkursowe, „Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie”, dnia 23.10. 2020 o godzinie 10.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Skład komisji konkursowej:
  Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
  Członkami komisji są:
  • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzata Nermend.
  • Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
  • Nauczyciel plastyki Małgorzata Łukasik.
   Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.
 3. Kryteria oceny:
  • Znajomość biografii oraz osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej – Curie.
  • Oryginalne podejście do tematu w celu zaprezentowania postaci.
  • Prezentacja ciekawych technik plastycznych/ twórczych przy realizacji tematu.
  • Estetyka wykonania pracy.
 4. Zasady nagradzania/rodzaje nagród:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
   otrzymają nagrody rzeczowe.
   Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.
 5. Pozostałe ustalenia
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 91 423-28-88, prosząc o kontakt z Panią Julitą Kawecką-Typek lub Panią Małgorzatą Łukasik.
 7. Załączniki do regulaminu konkursu:
  załącznik nr1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa