Autor: SP11

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,
od wtorku 2 czerwca 2020r. na sali gimnastycznej, w budynku przy ulicy E. Plater 20 mogą odbywać się zajęcia sportowe (pod nadzorem trenera/opiekuna). Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia do szkoły oraz oświadczeniem (znajdującymi się poniżej).

Uczeń na zajęcia/konsultacje przychodzi z wypełnionym oświadczeniem.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat zachowywania się w tej dla wszystkich trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Prosimy przypomnieć dziecku, że należy często i dokładnie myć ręce, że powinniśmy zachowywać bezpieczną odległość od nauczycieli, kolegów, koleżanek i że powinno się w odpowiedni sposób zasłaniać nos i usta w czasie kichania czy kaszlu.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Nermend

Instrukcja wejścia do szkoły
Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID 19 dla pracowników
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
Procedura korzystania z sali gimnastycznej

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu.

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie informuje, że w dniu jutrzejszym rozpoczyna się nabór dzieci na dyżur wakacyjny w zmienionych warunkach organizacyjnych.
Zostają uruchomione nowe zasady organizacji dyżuru.
Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu, rodzic w dniach 3 – 9 czerwca 2020r. przesyła drogą elektroniczną na adres: przedszkole@sp11.vot.pl

Wyniki rekrutacji 17 czerwca.

Załączniki do pobrania:

Konsultacje kl. IV – VIII

Konsultacje kl. IV – VIII

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,

od poniedziałku 1 czerwca 2020r. organizujemy w szkole w budynku przy ulicy E. Plater 20 konsultacje dla uczniów kl. IV – VIII. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia do szkoły oraz oświadczeniem (znajdującymi się poniżej).

Uczeń na konsultacje przychodzi z wypełnionym oświadczeniem.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat zachowywania się w tej dla wszystkich trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Prosimy przypomnieć dziecku, że należy często i dokładnie myć ręce, że powinny zachowywać bezpieczną odległość od nauczycieli, kolegów, koleżanek, i że powinny w odpowiedni sposób zasłaniać nos i usta w czasie kichania czy kaszlu.

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły na konsultacje muszą mieć ze sobą własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będą mogli ich pożyczać od innych.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Nermend

REGULAMIN
Instrukcja wejścia do szkoły
Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa GIS
Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID 19 dla pracowników
Załącznik 1 – Procedura bezpieczeństwa w trakcie prowadzanych konsultacji
Załącznik 2 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19
Oświadczenie rodziców
Konsultacje kl. IV – VIII

Wznowienie zajęć dla uczniów klas 1-3

Wznowienie zajęć dla uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,
od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w szkole w budynku przy ulicy Dubois 38 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia do szkoły oraz o wypełnienie zgody i oświadczenia (znajdujące się poniżej) i dostarczenie powyższych dokumentów w poniedziałek.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat zachowywania się w tej dla wszystkich trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Prosimy przypomnieć dziecku, że należy często i dokładnie myć ręce, że powinny zachowywać bezpieczną odległość od Pani, kolegów, koleżanek, i że powinny w odpowiedni sposób zasłaniać nos i usta w czasie kichania czy kaszlu.

Bardzo prosimy o wyposażenie dziecka w picie i kanapki, ponieważ w czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych nie działa stołówka szkolna.

Uczniowie, którzy w poniedziałek przyjdą do szkoły muszą mieć ze sobą plecaki
z książkami, ćwiczeniami i przyborami szkolnymi, ponieważ będą prowadzone zajęcia
z elementami dydaktyki.

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Nermend

REGULAMIN
Załącznik 1 – Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
Załącznik 2 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19.
Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników SP11.

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa – GIS.
Oświadczenie rodziców dot. wznowienia zajęć w SP11.
Zgody rodziców/prawnych opiekunów.
Instrukcja wejścia do szkoły.

Zajęcia w przedszkolu od 18.05.2020r.

Zajęcia w przedszkolu od 18.05.2020r.

Regulamin.
Załącznik 1 – Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
Załącznik 2 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19.
Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa – GIS.
Instrukcja-wejścia-do-przedszkola

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa