Autor: Bartłomiej Piwowarski

Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3

Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego (tydzień w szkole/ tydzień nauczania on-line):

w tygodniu 26.04.-30.04.2021 r. do szkoły przychodzą klasy: 1a, 1c, 2a, 2c, 3b, 3c
w tygodniu 04.05.-07.05.2021 r. do szkoły przychodzą klasy: 1b, 1c, 2b, 2d, 3a, 3d

Świetlica będzie otwarta tylko dla dzieci, które w danym tygodniu przychodzą do szkoły.

Odpisy za niewykorzystane obiady zostaną naliczone automatycznie, o nieobecności dziecka prosimy informować Kasę szkoły.

Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice!
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
 2. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,
 3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 4. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 5. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 6. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 7. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Załączniki:
POTWIERDZENIE WOLI – wzór
Instrukcja potwierdzanie woli

„Festiwal Duetów On i Ona lub Ona i Ona VII oraz Solistów VI”

„Festiwal Duetów On i Ona lub Ona i Ona VII oraz Solistów VI”

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie p. Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 4 – 8 do wzięcia udziału w konkursie:

„Festiwal Duetów On i Ona lub Ona i Ona VII oraz Solistów VI”.
(konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie)

Celem konkursu jest popularyzacja umiejętności wokalnych, promowanie młodych talentów, oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz aktywizacja, zawiązywanie i utrzymywanie więzi międzyszkolnych. Tematyka konkursu jest dowolna, treści, piosenek polskich i zagranicznych powinny być, wykonywane w duecie, solo lub w chórku.

Zgłoszenia:

 • Uczestników prosimy o zgłaszanie się do dnia 23 maja 2021r. na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl
 • W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu z uczestnikiem, dane szkoły z której jest uczestnik, dane opiekuna.
 • W załączniku listu proszę dodać przygotowaną wizualną, nagraną prezentację wokalną (lub link do zamieszczonego w internecie nagrania).
 • W załączniku proszę dodać wypełniony, podpisany dokument (zdjęciem, skanem) – załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym wizerunku).

Uczestnikiem konkursu zostaje się po spełnieniu wszystkich powyższych elementów.

Czytaj wszystko „„Festiwal Duetów On i Ona lub Ona i Ona VII oraz Solistów VI””
Wyniki konkursów przyrodniczych i biologicznych

Wyniki konkursów przyrodniczych i biologicznych

Drodzy Uczniowie, jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostały rozstrzygnięte konkursy przyrodnicze i biologiczne. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, poniżej przedstawiamy wyniki konkursów.

Konkurs przyrodniczy:  „Moje wiosenne hodowle”:
I miejsce: Kaja Karpińska  kl. 4b
II miejsce: Jakub Batkowski  kl. 4b
III miejsce: Zuzanna Guz  kl. 4b

Konkurs biologiczny: ”Dzień Ziemi”:
I miejsce: Marcel Czipański   kl. 6c
II miejsce: Aleksandra Kuśmierek  kl. 6d
III miejsce: Zuzanna Kazana  kl. 6d

Konkurs biologiczny: „Sławni, polscy biolodzy”:
I miejsce: Aleksandra Zając  kl.  8c
II miejsce: Zuzanna Bzducha  kl. 7f
III miejsce: Victoria Stelmaszyk – Subzda  kl. 7a

Dyplomy i nagrody będą do odebrania po powrocie do nauczania stacjonarnego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy a wyróżnionym gratulujemy.                                           

Nauczycielka przyrody i biologii:
Joanna Stelmaszyk – Subzda

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize