Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022

Już we wtorek (24.05.2022r.) uczniowie ósmych klas przystąpią do końcowego egzaminu podsumowującego ich wiedzę. Egzamin potrwa trzy dni, każdy dzień oznacza egzamin z innego przedmiotu.

We wszystkie trzy dni egzamin będzie rozpoczynał się o godzinie 9.00. Egzamin z jęz. polskiego potrwa 120 minut, z matematyki – 100 minut, z języka obcego – 90 minut.

Harmonogram
Język polski – 24 maj 2021 r., godz. 9:00
Matematyka – 25 maj 2021 r., godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 26 maj, godz. 9:00

Uczniowie klas 8 o godz. 8.30 spotykają się na boisku szkolnym (ul. Emilii Plater 20) z wychowawcami klas.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniach 24-26 maj 2022r. uczniowie klas 1-7 nie przychodzą do szkoły. Dla uczniów klas 1-3 w budynku przy ul. Dubois 38 zorganizowana jest opieka świetlicowa (dla dzieci których rodzice z wyprzedzeniem zgłosili obecność dziecka). Świetlica będzie czynna w godz. 6.30 – 16.00.

W dniach 24-26 maj stołówka szkolna nie wydaje obiadów.

Oddziały przedszkolne pracują w obu budynkach w godz. 6.30 – 16.30 (posiłki bez zmian).

Wyniki konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

Wyniki konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

Wyniki konkursu ekologicznego z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

I miejsce: Jakub Batkowski, klasa Vb
II miejsce: Majchrzak Nadia, klasa 8a
III miejsce: Witkowski Nataniel, klasa 4a

Przedmiotem konkursu było ukazanie zmian klimatycznych oraz naszego działania w celu ratowania Ziemi. Wszystkim uczestnikom dziękujemy a laureatom gratulujemy.

Nauczycielka biologii: Joanna Stelmaszyk Subzda

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa