Nagroda dla żeglarzy SP11

Nagroda dla żeglarzy SP11

Systematyczna, ciężka praca, wysiłek i sportowy zapał zostały dostrzeżone. Nasi absolwenci Mikołaj Kopczacki i Diana Kucher otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za wybitne osiągnięcia sportowe w sportach wodnych. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią , nagrodę naszym Mistrzom Polski Juniorów wręczyła Pani Dyrektor Małgorzata Nermend.

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice,
Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie uchwaliło, iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 pozostaje w tej samej kwocie co w roku ubiegłym i wynosi 60 zł od rodziny.

Wpłaty można dokonać:

  • przelewem na konto bankowe RR 31 1240 3813 1111 0011 0206 2972 (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia/uczniów).
  • w sekretariatach szkolnych w opisanych kopertach (imię, nazwisko i klasę ucznia/uczniów) z dopiskiem „SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW”.
  • bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców (w czasie zebrań z rodzicami).

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Jadwiga Żurawik

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców

Serdecznie witam wszystkich rodziców i opiekunów uczniów SP nr 11 w Szczecinie w nowym roku szkolnym 2021/22 i zapraszam przedstawicieli klas do Rady Rodziców na zebranie, które odbędzie się 14.09.2021r. (wtorek) w stołówce szkolnej w budynku przy ul. Emilii Plater 20 o godz. 17.00.

W planie zebrania:

  • Wybory do prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22.
  • Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21.
  • Plan działań Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Jadwiga Żurawik

Rozstrzygnięcie konkursu Rady Rodziców

Rozstrzygnięcie konkursu Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,
serdecznie gratulujemy laureatom ubiegłorocznego konkursu międzyklasowego na wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie, którymi zostały klasy Ic, IIc, VIIc.

Wychowawcom tych klas zostały przekazane nagrody pieniężne w wysokości 20% sumy uiszczonej na rzecz Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego 2020/21 z przeznaczeniem zasilenia funduszy klasowych.

Pozostałym rodzicom serdecznie dziękujemy za chęć współpracy dla dobra szkoły, która jest drugim domem dla naszych dzieci, za otwartość i mobilizację oraz poświęcony czas.

Wszystkim klasom życzymy powodzenia w tegorocznym konkursie i liczymy na owocną i bezinteresowną współpracę z rodzicami, nie tylko wsparcie materialne.

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11
im. UNICEF-u w Szczecinie

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa
Font Resize