Organizacja zajęć on-line

Organizacja zajęć on-line

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
od poniedziałku 26.10.2020r. do 8 listopada 2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII SP. W tym czasie będą prowadzone lekcje wyłącznie w formie zdalnej.

Podstawową formą kontaktu nauczyciela z uczniami są zajęcia prowadzone on-line z wykorzystaniem usługi google meet. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji klasy. W godzinie rozpoczęcia lekcji (+/- 5min) nauczyciel wysyła (na podane przez uczniów adresy e-mail) link połączenia do lekcji wideo (w tym czasie uczniowie logują się do skrzynek pocztowych i oczekują wiadomości od nauczyciela. Po otrzymaniu wiadomości, klikają na link połączenia). Nauczyciel zdalnie sprawdza obecność uczniów.

Problemy związane z uzyskaniem połączenia proszę zgłaszać wychowawcy klasy.

Rozstrzygnięcie konkursu chemiczno-plastycznego

Rozstrzygnięcie konkursu chemiczno-plastycznego

Pierwsza edycja konkursu chemiczno-plastycznego „Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie, przeprowadzonego zdalnie dnia 23.10. 2020r. o godzinie 10.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie została rozstrzygnięta:

I miejsce
Ksenia Łajkosz, SP nr 10

II miejsce
Aleksandra Brzozowska, Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne w Szczecinie

III miejsce
Natalia Jędraszewska, SP nr 69

wyróżnienia otrzymali:
Mykhailo Polishchuk, SP nr 1
Natalia Rokicka, SP nr 11

UWAGA
O możliwościach odbioru nagród będziemy informowali opiekunów uczniów biorących udział w konkursie.

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych, przewidywany termin odbioru dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się najprawdopodobniej po dwutygodniowej przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym w kraju. W razie pytań osobą do kontaktu jest pani Julita Kawecka-Typek.

Nauka zdalna w klasach IV-VIII

Nauka zdalna w klasach IV-VIII

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
od poniedziałku 26.10.2020r. do 8 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Uczniowie klas IV-VIII będą realizowali naukę zdalną na platformie google meet zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Proszę śledzić informacje publikowane na stronie internetowej naszej szkoły, profilu FB oraz rozsyłane poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS. Wkrótce poinformujemy o szczegółach realizacji zajęć od poniedziałku 26.10.2020r.

Iskierka Radości 2019 – podsumowanie akcji

Iskierka Radości 2019 – podsumowanie akcji

W ramach podsumowania 19 Edycji Akcji Charytatywnej XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego pt.”Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”, odwiedził nas Ojciec Iskierki- Mirosław Żylik wraz z Dyrektor LO nr 18 panią Edytą Czajkowską oraz Wicedyrektor panią Wiolettą Kobzdej. Na ręce Naszej Pani Dyrektor zostały złożone podziękowania oraz nagroda Iskra „Octopoda” za zaangażowanie i czynny udział naszych uczniów i nauczycieli w tej szczytnej akcji.

Iskierka Radości 2019 – prezentacja
Iskierka Radości 2019 – rozliczenie finansowe

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa