Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w SP11

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w SP11

W poniedziałek , 22 listopada cała społeczność naszej szkoły (zarówno maluszki z oddziałów przedszkolnych jak i starszaki z najwyższych poziomów klas szkoły podstawowej) obchodziła Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym dniu, odbyły się pogadanki poświęcone Konwencji o prawach dziecka, a uczniowie wykonali szereg prac poświęconych tej tematyce.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przebiegu tego dnia.

Dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych SP11

Dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych SP11

Szanowni Rodzice,
czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.
Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą kolejny rok wyłącznie w placówkach macierzystych.
Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Zasady składania zgłoszeń:

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 • Wypełniony druk zgłoszenia rodzic składa w placówce macierzystej, koniecznie powinien podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.
 • Obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje.
 • Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki.
 • Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 10.06.2022 r.
 • Dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 • O organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor.
 • Rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia

 • 22 sierpnia do 31 sierpnia — przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • 01 września 2022 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.12.2021 do 10.12.2021r.
 • Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.12.2021 do 24.12.2021r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 27.12.2021r.

Druk zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2022

„Rodzinnie na Orliku” – SBO

„Rodzinnie na Orliku” – SBO

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie
zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia w głosowaniu na lokalny projekt osiedla Drzetowo-Grabowo – „Rodzinnie na orliku” (projekt nr 2 na liście do głosowania), który został złożony w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt zakłada wybudowanie na terenie szkoły przy ul. Emilii Plater 20 nowego, w pełni bezpiecznego (z nawierzchnią poliuretanową), przyjaznego dzieciom PLACU ZABAW.

Plac zabaw, którego nam brakuje, a który jest niezbędny w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych. Plac zabaw będzie ogólnodostępny i będzie również służył społeczności lokalnej.

Głosowanie trwa od 23.11.2021r. (od godz. 9.00) do 07 grudnia 2021r. (do godziny 9.00)

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku (również dzieci, ale głos taki musi zostać potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego). Mieszkańcem Szczecina jest każda osoba fizyczna, która przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.

Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy (prosimy o oddanie 2 głosów na nasz projekt). Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji.

Aby oddać głos należy wejść na stronę: sbo.szczecin.eu, a następnie wypełnić formularz głosowania lub wypełnić papierową kartę głosowania (dostępne w obu budynkach szkoły) i wrzucenie jej do przygotowanych urn (znajdują się w sekretariatach szkoły).

Prosimy Państwa o rozreklamowanie naszego projektu wśród rodziny i znajomych mieszkających w obrębie miasta Szczecin.

Tylko wspólnymi siłami uda nam się uzyskać stosowną ilość głosów.

Zachęcamy również do oddania głosów na ogólnomiejski projekt Rady Osiedla Drzetowo-GrabowoHEJT-STOP” (głosowanie na projekt ogólnomiejski nie koliduje z oddaniem 2 głosów na projekt „Rodzinnie na Orliku”).

22 listopada – Dzień Błękitny/Niebieski

22 listopada – Dzień Błękitny/Niebieski

W poniedziałek , 22 listopada wspólnie z UNICEF uczniowie naszej szkoły będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym dniu odbędą się prelekcje i pogadanki poświęcone Konwencji o prawach dziecka, uczniowie wykonają prace plastyczne.

Solidaryzując się z międzynarodową społecznością UNICEF oraz aby szczególnie uczcić ten dzień, w poniedziałek wszyscy przychodzimy ubrani w stroje błękitne/ niebieskie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący prawa dziecka. Od czasu powstania, Konwencja przyczyniła się do poprawy życia dzieci na całym świecie. Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to święto, o którym warto pamiętać. To okazja, aby przypomnieć sobie, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sam prawa – prawa człowieka. Dziecko jako istota dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. Pamiętajmy o tym obowiązku i zapewnijmy dzieciom realizację ich praw nie tylko 20 listopada, ale każdego dnia w roku.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa